Etsuko Kazaguchi
IBM Japan, Ltd.
Chief Marketing Office & Vice President, Marketing
Brand